Content

Try not to play with this holy e-confession equipment, because God will punish you.

E-Confession
E-Confession

Prompted by Vatican's idea to use Internet for spreading God's word, we have decided to provide confession service through Internet to sinners, who are visiting our website. We hope that we will be able to save a few souls from Satan's snares. Anonymity is guaranteed. Connection with priest encoded by the algorithm of Holy Spirit. We will help you to perform this sacred duty of every person and you will be able to redeem your sins and repent of the evils committed without leaving comfort of your home. Your confession will be sent directly to our computerized confessional. The program will calculate your sins, evaluate their heaviness and will assign punishment. All electronic devices have been sanctified and the program is developed in strict accordance with all religious canons and rules. Since everything will be calculate by machinery and artificial intelligence, we can guarantee the most objective and unbiased evaluation.

1. Specify how many times you sinned of particular sin.
2. Choose whether you are a priest, Christian or unbeliever.
3. Press the button at the bottom and you will receive punishments.

God ensures greater grace and forgiveness for priests, because their life is hard and committed. As a result, intercourse with children, even sexually, for priests is not a big deal or significant sin. It is more like holy sex education for children. But for godless people similar sin burden is high. God will not forgive them for the slightest dirt. For infidelities and for not kissing hands of priests God will tear out eyes, will rip off legs and hands, will burn in eternal fire of Hell, you infidel muck! So accept the Lord and He will teach you, scum, some heavenly love and true spiritual values​​, not your atheistic descent and moral degradation, in which you are without God, our Father.

If you have divine feeling that our system is missing some sins or punishments, you can leave your suggestions in our Forums or Comments section.

0
Rom 4:10 Kokiu būdu? Jam esant apipjaustytam ar dar prieš apipjaustymą? Ne po apipjaustymo, bet prieš tai.
Ro 4:10 How was it then reckoned? when he was in circumcision, or in uncircumcision? Not in circumcision, but in uncircumcision.
Įst 4:33 Ar girdėjo kokia nors tauta balsą Dievo, kalbančio iš ugnies, kaip kad tu girdėjai, ir ar yra išlikusi gyva?
De 4:33 Did ever people hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as thou hast heard, and live?
1Kar 21:9 Laiškuose ji rašė: "Paskelbkite pasninką ir pasodinkite Nabotą pirmoje sueigos vietoje.
1Ki 21:9 And she wrote in the letters, saying, Proclaim a fast, and set Naboth on high among the people:
Oz 10:12 Sėkite teisumą, pjaukite ištikimos meilės derlių, plėškite dirvoną, nes jau metas ieškoti Viešpaties, kad jis ateitų ir apšviestų mus teisumu.
Ho 10:12 Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy; break up your fallow ground: for it is time to seek the LORD, till he come and rain righteousness upon you.
1Krn 6:54 Štai vietovės pagal jų gyvenvietes jiems skirtoje žemėje: Kehato kilčių Aarono palikuonims ­ jiems teko pirmasis burtų metimas ­
1Ch 6:54 Now these are their dwelling places throughout their castles in their coasts, of the sons of Aaron, of the families of the Kohathites: for theirs was the lot.
1Sam 9:22 Tada Samuelis paėmė Saulių bei jo tarną ir, nuvedęs į menę, pasodino juos pirmoje vietoje tarp pakviestųjų, kurių buvo apie trisdešimt.
1Sa 9:22 And Samuel took Saul and his servant, and brought them into the parlour, and made them sit in the chiefest place among them that were bidden, which were about thirty persons.
Joz 23:8 bet būkite atsidavę Viešpačiui, savo Dievui, kaip buvote ligi šios dienos.
Jos 23:8 But cleave unto the LORD your God, as ye have done unto this day.
Ps 62:10 Nepasitikėkite smurtu, nesudėkite tuščių vilčių į plėšikavimą! Net jeigu turtai ir didėtų, neprisiriškite prie jų širdimi.
Ps 62:10 Trust not in oppression, and become not vain in robbery: if riches increase, set not your heart upon them.
1Kar 20:23 O Aramo karaliaus dvariškiai kalbėjo jam: "Jų Dievas yra kalnų Dievas. Užtat jie ir buvo už mus stipresni. Bet jei kovosime su jais lygumoje, tikriausiai būsime už juos stipresni.
1Ki 20:23 And the servants of the king of Syria said unto him, Their gods are gods of the hills; therefore they were stronger than we; but let us fight against them in the plain, and surely we shall be stronger than they.
Mk 13:29 Taip pat išvydę tai dedantis, supraskite, jog jis jau arti, prie slenksčio.
Mar 13:29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors.
Iš 31:14 Todėl turite laikytis šabo, nes jis jums yra šventa diena. Kas jį išniekintų, bus nubaustas mirtimi. Kas jo metu bet ką dirbtų, bus atkirstas nuo tautos.
Ex 31:14 Ye shall keep the sabbath therefore; for it is holy unto you: every one that defileth it shall surely be put to death: for whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people.
Pat 26:3 Botagas ­ arkliui, kamanos ­ asilui, o lazda ­ kvailių nugarai!
Pr 26:3 A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back.
Apd 7:18 kol Egipte ėmė viešpatauti kitas karalius, kuris nieko nežinojo apie Juozapą.
Ac 7:18 Till another king arose, which knew not Joseph.
Joz 24:32 Juozapo kaulai, izraelitų parnešti iš Egipto, buvo palaidoti Sicheme, toje dalyje lauko, kurį Jokūbas buvo nupirkęs iš Sichemo tėvo Hamoro vaikų už šimtą sidabro kesitų. Jis buvo tapęs Juozapo palikuonių paveldu.
Jos 24:32 And the bones of Joseph, which the children of Israel brought up out of Egypt, buried they in Shechem, in a parcel of ground which Jacob bought of the sons of Hamor the father of Shechem for an hundred pieces of silver: and it became the inheritance of the children of Joseph.
Įst 9:19 Man buvo baisu dėl Viešpaties degančio pykčio jums, skatinusio jį sunaikinti jus. Bet Viešpats išklausė manęs ir šį kartą.
De 9:19 For I was afraid of the anger and hot displeasure, wherewith the LORD was wroth against you to destroy you. But the LORD hearkened unto me at that time also.
Mk 3:26 Todėl, jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas.
Mar 3:26 And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end.
Įst 17:1 Neaukosi Viešpačiui, savo Dievui, nesveiko jaučio ar nesveikos avies ­ su bet kokiu trūkumu, ­ nes tai pasibjaurėtina Viešpačiui, tavo Dievui.
De 17:1 Thou shalt not sacrifice unto the LORD thy God any bullock, or sheep, wherein is blemish, or any evilfavouredness: for that is an abomination unto the LORD thy God.
Ts 16:30 Tada Samsonas sušuko: "Leisk man mirti su filistinais! " ­ ir patraukė iš visų jėgų. Namai griuvo ant didžiūnų ir visų ten buvusių žmonių. Tad jis užmušė daugiau mirdamas negu buvo užmušęs gyvendamas.
Judg 16:30 And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might; and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life.
Pr 37:27 Eime, verčiau parduokime jį izmaelitams. Nekelkime rankos prieš jį, nes jis juk mūsų brolis, mūsų pačių kūnas! " Broliai jo paklausė.
Ge 37:27 Come, and let us sell him to the Ishmeelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother and our flesh. And his brethren were content.
Pr 23:19 Po to Abraomas palaidojo savo žmoną Machpelos lauko oloje priešais Mamrę (tai yra Hebroną), Kanaano krašte.
Ge 23:19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre: the same is Hebron in the land of Canaan.

Sanctus Corpus Deus