Content

Try not to play with this holy e-confession equipment, because God will punish you.

E-Confession
E-Confession

Prompted by Vatican's idea to use Internet for spreading God's word, we have decided to provide confession service through Internet to sinners, who are visiting our website. We hope that we will be able to save a few souls from Satan's snares. Anonymity is guaranteed. Connection with priest encoded by the algorithm of Holy Spirit. We will help you to perform this sacred duty of every person and you will be able to redeem your sins and repent of the evils committed without leaving comfort of your home. Your confession will be sent directly to our computerized confessional. The program will calculate your sins, evaluate their heaviness and will assign punishment. All electronic devices have been sanctified and the program is developed in strict accordance with all religious canons and rules. Since everything will be calculate by machinery and artificial intelligence, we can guarantee the most objective and unbiased evaluation.

1. Specify how many times you sinned of particular sin.
2. Choose whether you are a priest, Christian or unbeliever.
3. Press the button at the bottom and you will receive punishments.

God ensures greater grace and forgiveness for priests, because their life is hard and committed. As a result, intercourse with children, even sexually, for priests is not a big deal or significant sin. It is more like holy sex education for children. But for godless people similar sin burden is high. God will not forgive them for the slightest dirt. For infidelities and for not kissing hands of priests God will tear out eyes, will rip off legs and hands, will burn in eternal fire of Hell, you infidel muck! So accept the Lord and He will teach you, scum, some heavenly love and true spiritual values​​, not your atheistic descent and moral degradation, in which you are without God, our Father.

If you have divine feeling that our system is missing some sins or punishments, you can leave your suggestions in our Forums or Comments section.

0
Pr 44:9 Jei pas kurį iš tavo tarnų taurė bus rasta, jis turės mirti, o mes, likusieji, tapsime mūsų viešpaties tarnais. "
Ge 44:9 With whomsoever of thy servants it be found, both let him die, and we also will be my lord's bondmen.
Mk 15:26 Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas: "Žydų karalius. "
Mar 15:26 And the superscription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS.
Iš 38:6 Kartis padirbo iš akacijos medžio ir aptraukė variu.
Ex 38:6 And he made the staves of shittim wood, and overlaid them with brass.
Iš 2:12 Apsidairęs aplinkui ir nieko arti nematydamas, jis užmušė egiptietį ir paslėpė smėlyje.
Ex 2:12 And he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian, and hid him in the sand.
Pr 34:21 "Tie žmonės mums draugiški. Tesikuria jie krašte ir tesikilnoja jame laisvai, nes krašte yra apsčiai jiems vietos. Galėsime imti jų dukteris į žmonas ir duoti jiems savo dukteris.
Ge 34:21 These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, it is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.
Ps 75:3 Kai žemė ir visi jos gyventojai dreba, jos stulpus aš palaikau tvirtus. Sela.
Ps 75:3 The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I bear up the pillars of it. Selah.
2Sam 23:21 Jis užmušė ir egiptietį ­ didelio ūgio vyrą. Egiptietis turėjo rankoje ietį, bet Benajas, stojęs prieš jį su lazda, išplėšė egiptiečiui iš rankos ietį ir užmušė jo paties ietimi.
2Sa 23:21 And he slew an Egyptian, a goodly man: and the Egyptian had a spear in his hand; but he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian's hand, and slew him with his own spear.
1Krn 2:30 Nadabo sūnūs: Seledas ir Apaimas. Seledas mirė bevaikis.
1Ch 2:30 And the sons of Nadab; Seled, and Appaim: but Seled died without children.
Lk 20:2 ir klausė jį: "Sakyk, kokia galia tai darai? Kas tau davė šitą galią? ! "
Lu 20:2 And spake unto him, saying, Tell us, by what authority doest thou these things? or who is he that gave thee this authority?
Ps 40:2 Ištraukė mane iš klampios duobės, iš mirtinos pelkės, pastatė mano kojas ant uolosir sutvirtino mano žingsnius.
Ps 40:2 He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings.
Job 11:16 Tada užmirši savo vargusarba prisiminsi juos kaip nuslūgusius vandenis.
Job 11:16 Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away:
Ez 6:6 Visur, kur gyvenate, jūsų miestai bus sugriauti ir aukštumų alkai sunaikinti taip, kad jūsų aukurai bus nugriauti ir sunaikinti, stabai sulaužyti ir sutrupinti, smilkyklės sudaužytos ir jūsų rankų darbai nušluoti.
Eze 6:6 In all your dwellingplaces the cities shall be laid waste, and the high places shall be desolate; that your altars may be laid waste and made desolate, and your idols may be broken and cease, and your images may be cut down, and your works may be abolished.
Ez 1:16 Ratai žėrėjo tarsi būtų padaryti iš chrizolito. Visi keturi buvo to pat pavidalo: iš išvaizdos ir sąrangos atrodė, tartum ratas būtų buvęs rato viduje.
Eze 1:16 The appearance of the wheels and their work was like unto the colour of a beryl: and they four had one likeness: and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel.
Mt 27:4 ir tarė: "Nusidėjau išduodamas nekaltą kraują. " Tie atsakė: "Kas mums darbo? ! Tu žinokis! "
Mat 27:4 Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that.
Pr 20:15 "Mano kraštas prieš tavo akis, ­ tarė Abimelechas, ­ apsigyvenk, kur tik tau patiks. "
Ge 20:15 And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it pleaseth thee.
1Krn 14:2 Dabar Dovydas suvokė, kad Viešpats buvo padaręs jį Izraelio karaliumi ir kad jo karalystė buvo taip išaukštinta dėl jo tautos Izraelio.
1Ch 14:2 And David perceived that the LORD had confirmed him king over Israel, for his kingdom was lifted up on high, because of his people Israel.
Ts 9:46 Sužinoję apie tai Migdal Sichemo didžiūnai suėjo į El Berito šventyklos tvirtovę.
Judg 9:46 And when all the men of the tower of Shechem heard that, they entered into an hold of the house of the god Berith.
1Tim 6:11 O tu, Dievo žmogau, bėk nuo tų dalykų! Verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą.
1Ti 6:11 But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
Lk 13:5 Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. "
Lu 13:5 I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
Iš 36:8 Tada nagingiausi darbininkai padarė dešimties dangų Padangtę iš plonos suktinių siūlų drobės su mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais meistriškai išsiuvinėtais kerubais.
Ex 36:8 And every wise hearted man among them that wrought the work of the tabernacle made ten curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet: with cherubims of cunning work made he them.

Sanctus Corpus Deus